Tablók Könyve


Kedves Olvasó! Tisztelt régi és jelenlegi kollégáim, volt diákjaink!
Örömmel köszöntök mindenkit a Tablók Könyve megjelenése alkalmából!
Nagy múltú intézményünk számára örömmel vállalt kötelesség, hogy ismerjük iskolánk történetét, és
azt folyamatosan ismertessük diákjainkkal, szüleikkel, az irántunk érdeklődőkkel. Ezt kívánja meg tőlünk
az a csaknem 140 év, amelyre visszatekintünk. A múlt annál érdekesebb, minél élőbb, minél személyesebb.
Egy iskola története alapvetően az oda járó diákok, és az ott tanító pedagógusok személyiségéből áll össze.
A diákok azonban régen nyolc, 1950 óta 4-5 évenként cserélődnek, tulajdonságaik, egyéniségük emléke egy
darabig még élénken él, idővel egyre jobban elhalványul. Így van ez a kollégákkal is, akik közül néhányan
évtizedekig gazdagítják a nevelőtestületet, mások csak kevés időt töltenek közöttünk. Mi az, ami emléküket
megőrzi? A nevek, sőt a tanulók eredményei, előmenetelük szerepelnek a törzskönyvekben, naplókban,
egyéb dokumentumokban. De ezek csak száraz adatok. Az igazi emléket egy iskolában a tablók jelentik. A
tablók, amelyek a folyosókon elhelyezve élővé varázsolják a falakat. A tablók, amelyeket nézegetve órákig
elbóklásznak épületünkben az ide látogatók.
Iskolánk csaknem másfél évszázados fennállása során egy városnyi diáksereg fordult meg itt, és
községnyi pedagógus. Nekik szól, őmiattuk jött létre ez a kiadvány, amelyet reményeim szerint örömmel
forgat az a fiatal korosztály is, akiknek az emlékek megőrzéséhez már inkább a digitális technika a
meghatározó.
Köszönet a könyv alkotójának! Külön köszönöm a segítséget kollégáimnak, mindenek előtt D. Iglói
Márta tanárnőnek, aki hatalmas szervező és kutató munkát végzett a könyv elkészülésének érdekében!
 
Budapest, 2011. május
 
Rudas Péter
igazgató