Igazgatói köszöntő


Tisztelt Látogatónk!
Volt és jelenlegi Tanulóink, Tanáraink, Kedves Szülők, Diáktársak!
Kedves érdeklődők!

Iskolánk a Teleki Blanka Gimnázium 2023. szeptember 1-jén kezdi meg a 150. tanévét.
A hagyomány és a jövő köteléke soha nem bomlik föl, valljuk és hisszük. A múlt és a hagyományok meghatározzák jelenünket, ami viszont a jövőnk záloga.
Kérem, hogy ha ezeket a sorokat, régi képeket, fényképeket, tablókat nézegeti, akkor emlékezzen velünk együtt a régiekre és építsük tovább jövőnket, együtt!
Jogelődünk, Budapest legrégibb – polgári leányiskolája 1873-ban, a főváros születésével egy évben nyitotta meg kapuit. Igaz, még nem itt, hanem a mai Szabadság téren, majd az Andrássy úton, de a nőnevelés első magyar iskolájaként itt, ebben az iskolában adtak először érettségi bizonyítványt és tanítói képesítést lányoknak, nőknek.
Ezt az iskolát, alapítója Zirzen Janka tanárnő, igazgató után egy ideig Zirzen Intézetnek is nevezték, majd 1896-ban – külön királyi engedéllyel – vette föl a meggyilkolt Erzsébet királynő nevét. Így lett az iskolánk neve 1950-ig Erzsébet Nőiskola.
Az iskola az ország egyik legnevesebb tanintézményévé vált, leghíresebb igazgatónője dr. Radák Olga vezetésével, aki élete utolsó napjáig dolgozott iskolánkért.
Ahogy az ő hitvallása szólt: „… a múlt értékeinek tisztelete az örök emberi kifejeződésnek az összegeződése, ilyenformán egyik állandóan ható és pillanatnyi létünktől soha el nem választható része életvalóságunknak…”
Az Ő gyönyörű gondolata inspirálta iskolánk zászlajának jelmondatát is: A hagyomány és a jövő köteléke soha nem bomlik föl!
A háború után, az 1950-es években azonban már sem a neve, sem a formája nem volt elfogadható az uralmon lévőknek, így egy leánygimnáziummá és egy általános iskolává szervezték át az intézményt, és ekkor nevezték el iskolánkat Teleki Blankáról, aki a polgári és nőnevelés harcosa volt egész életében, így a hagyomány és a tisztelet ezáltal is folytatódott. Remélem, azóta is iskolánk minden évfolyamának diáksága méltó tovább vivője volt, és lett ennek a dicsőséges múltnak.
Mert a múlt tisztelete és a jövő építése egyszerre formál minket.
A korszerű tudás tisztelete és a hagyományok tovább éltetése iskolánk egyik legfontosabb gyakorlata és így értéke ma is.
Ebben, az immár több, mint 120 éves épületben, amely még ma is sok eredeti formájával és részletével emlékezik a múltjára – folyamatosan tanultak, tanulunk.
Ezt a hagyományt folytatja iskolánk ma is, és 1965 óta, azaz több, mint 50 éve már fiúkkal együtt.
Ez idő szerint 150 éve újabb és újabb korosztályok tanulnak és érettségiznek a Telekiben, sok-sok sikert átélve itt az iskolában és itt belül, igen a szívünkben, a gondolatainkban.
Mert ez az iskola a szívünk, érzéseink részévé vált, a szeretetünk örökös tárgya lett.
Köszönjük Önöknek, köszönjük a múlt tanulóinak, az elmúlt évek és évtizedek tanárainak, hogy megőrizték nekünk ezt az iskolát.
A ma nevelőtestülete és diáksága nevében is köszöntöm minden olvasónkat, és köszönöm mindannyiunk nevében tanárainknak a nevelésüket, a tanításukat, és azt is, hogy együtt – ilyen módon is – ünnepelni tudjuk közös iskolánkat, a mi Teleki Blanka Gimnáziumunkat!
Hisszük és valljuk: hagyomány és a jövő köteléke soha nem bomlik föl!

Budapest, 2023. március 23.

Gál Ferenc
igazgató